Tag Archives: đèn bánh ú

Đèn lồng Hội An kiểu bánh Ú

Đèn lồng Hội An kiểu bánh ú, đèn lồng lụa truyền thống Hội An, được thiết kế theo hình dáng bánh ú ở Hội An, tạo thêm nét mới lạ trong đèn lồng lụa truyền thống, dùng trang trí các không gian phong cách thuần Việt, Á Đông Xưởng Đèn lồng Hội An Minh Ngọc […]